Coral – system mat wejściowych

CORAL

Problem ignorowania systemów czyszczących na etapie projektowania inwestycji nie jest zjawiskiem wyłącznie polskim. Podejście do nich na zasadzie – …nieistotne, więc kupimy coś po zakończeniu inwestycji nie odbiega od standardu światowego.
Używanie resztek standardowych wykładzin jako mat czyszczących czy bardzo ograniczone, delikatnie mówiąc, przywiązanie do jakości produktów, marek i ich producentów jest także na porządku dziennym w wielu krajach.

Rzadko kto zastanawia się nad kosztami użytkowania posadzek, choć jest to dziwne, biorąc pod uwagę fakt, iż jak potwierdzają niezależne badania, w ciągu 7 letniego okresu ich użytkowania, podział kosztów z nimi związanych wygląda następująco:
• 80 % utrzymanie czystości
• 15 % zakup materiałów stanowiących posadzki
• 5 % naprawy posadzki

Badania amerykańskiego instytutu ISSA wskazują, że koszt usunięcia 0,5 kg brudu z budynku to kwota ok. 500 USD.
1000 osób w trakcie 20 dniowego okresu może wnieść prawie 11 kg brudu, a użyte środki zabezpieczające (woski, pasty, etc.), zostaną skutecznie usunięte z pierwszych metrów posadzki, przez podeszwy ich butów.

Czy nie warto więc jakoś zaradzić zjawisku wnoszenia brudu?
Już od ponad 30 lat stara się to czynić firma Forboi jej produkty z grupy CORAL

Efektywna kontrola migracji brudu oparta jest na 3 elementach:
USUNĄĆ wilgotne i suche zabrudzenia
PRZECHOWAĆ możliwość „przechowywania” brudu
ODDAĆ podatność na różne metody czyszczenia; łatwość usunięcia „przechowywanego” brudu; powrót do pierwotnych możliwości usuwania brudu

System czyszczący może być efektywny jedynie, gdy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie tych 3 elementów.
Niewiele firm, poza Forbo, spełnia te kryteria, a jeszcze mniej gwarantuje odporność na zmianę wyglądu.

Idealny system wejściowy jest systemem dwustrefowym (a w szczególnie trudnym środowisku nawet trójstrefowym). Gwarantuje on usuwanie wszystkich rodzajów zabrudzeń (należą do nich: wilgoć pochodząca z deszczu lub od innych płynów, tłuszcze, kurz -zwykle suchy oraz substancje i przedmioty różnego typu -piasek, glina, kamienie etc.). Jeśli jego zastosowanie nie jest możliwe należy skupić się na głównej przyczynie powstawania zabrudzeń i dopasować jedną strefę odpowiedniego rodzaju.

Maty wejściowe Forbo Coral zatrzymują do 95% wnoszonego do budynku brudu i błota, co prowadzi do znacznych oszczędności w budżecie przeznaczonym na utrzymanie czystości oraz wydłuża cykl życia wykładzin i podłóg. Maty Coral, produkowane nieprzerwanie od 50 lat, stanowią niezawodny system wejścia do każdego budynku.

wycieraczka w firmie Dabrowent